Stichting PGB Schadeclaim wordt opgeheven. De rechtszaak is verloren & cassatie bij de Hoge Raad wordt niet ingesteld.

Stichting PGB Schadeclaim is opgericht omdat een zorgverleenster uit Franeker een hoge schadeloosstelling kreeg toegekend wegens de te late uitbetalingen van loon. Helaas is deze zaak in hoger beroep verloren. De rechter meent dat er geen sprake is van een arbeidsverhouding tussen u en de SVB. Per 20 november 2015 is duidelijk dat cassatie bij de Hoge Raad kansloos is volgens de ingeschakelde cassatie-advocaat. Verder procederen is niet mogelijk.

De zaak is dus uiteindelijk helaas verloren. PGB Schadeclaim zal niet zelfstandig gaan procederen. Reden: de rechter heeft al geoordeeld over de zaak. U kan zich dus niet meer aanmelden voor de claim, omdat deze is kansloos is.

Natuurlijk betreuren wij het dat de zaak negatief is afgelopen. Het is nu afwachten op de compensatieregeling van Staatssecretaris Van Rijn. Het spijt ons dat de rechter tot een andere besluit is gekomen dat erg onredelijk voor u is.

Zoals eerder aan u kenbaar gemaakt nemen wij geen concrete zaken in behandeling. Dit is dan ook de reden dat vele emails niet beantwoord zijn, omdat de inhoud een concrete vraag was voor een specifiek geval. Wij en Mr. E. van der Goot hebben er alles aan gedaan om deze zaak tot een goed einde te leiden. Helaas moeten we ons neerleggen bij het oordeel van de rechter. Er is gewoon geen andere ingang om voor u tot enig resultaat te komen. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Schadevergoeding PGB

Er zal geen cassatie worden ingesteld. De claim komt helaas te vervallen.

Samen sterk !

U kan zich niet meer aanmelden voor de claim en concrete gevallen kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Lage kosten

De stichting PGB Schadeclaim zal binnenkort worden opgeheven. Procederen op dezelfde grondslag is niet meer mogelijk.

Een stichting & advocaten

Wij hopen dat de compensatieregeling op een juiste wijze wordt uitbetaald en dat u in de toekomst tijdig uw geld gaat ontvangen.

Wat gaan wij als PGB Schadeclaim voor u doen ?

Wat gaan wij als PGB Schadeclaim voor u doen ?

De stichting heeft niet de mogelijkheid om zelfstandig te procederen. Reden: de zaak is verloren en een andere rechter zal hetzelfde oordelen.

PGB zaak in het nieuws.

PGB zaak in het nieuws.

PGB Schadeclaim is landelijk nieuws geweest. Door de negatieve uitspraak van de rechter wordt er thans geen aandacht aan de zaak besteed.

Aanmelden

Vul het onderstaande formulier in & u bent deelnemer van PGB Schadeclaim. U krijgt direct een bevestigings-email toegezonden.
In deze email staat een weblink. Klik deze aan, en u kan een schadeformulier invullen per maand & per budgethouder.
Na verzending verwerken wij dit formulier & schrijven wij de Svb aan voor uw schade. Meld u nu aan !